Βιογραφικό

Παναγιώτα Σαμπάλου

Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία

Συνεργαζόμενο Μέλος ΕΠΕΚΕΙΝΑ - Ψυχαναλυτική Πράξη

Επιστημονικό Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy IARPP)

Άσκηση θεραπευτικού έργου στην ατομική Ψυχοθεραπεία ενηλίκων και μεταεφήβων.

Συνεργαζόμενο μέλος στα προγράμματα «Επέκεινα –  Ψυχαναλυτική Πράξη» https://www.epekeina.gr/

Member of  IARPP – International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy)  http://iarpp.net/

Ομιλήτρια στο επιστημονικό συνέδριο της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Διεκδικώντας τα αυτονόητα. Ο ρόλος της Συμβουλευτικής», στις 5-7 Απριλίου 2014. Παρουσίαση εργασίας με θέμα: «Η τεχνική της βέλτιστης ματαίωσης στον παθολογικό Ναρκισσισμό». https://www.elesyp.gr/index.php/news-4

Ομιλήτρια στο 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας στις 02 και 03 Οκτωβρίου του 2021. Τίτλος Συμποσίου: «Διασχίζοντας τον Ωκεανό της Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας». Αντικείμενο μελέτης: «Το νοσταλγικό συναίσθημα του γιου στην απουσία του Πατέρα». https://relationalandgroupsymposium.gr


Κατέχει πτυχίο του Τμήματος Ψυχολογίας από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ψυχολόγου για όλη την επικράτεια από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στις κλινικές δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο (CAT) και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Σχεσιακή Ψυχανάλυση (Relational Psychoanalysis). Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. https://www.relationalgrouptherapy.gr/

Συμμετοχή στις Εισαγωγικές Διαλέξεις ΙΖ 2023/204 της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας https://elpse.com/

Συμμετοχή σε προσωπική ατομική ανάλυση, ομαδική θεραπεία και εποπτεία ως ασκούμενη ψυχολόγος στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας στην Αθήνα. https://www.relationalgrouptherapy.gr/

Συμμετοχή στο διατμηματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εισαγωγής στην Θεωρία και Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (για την οργάνωση του συνεργάζονταν, για ένα χρόνο, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαίτειο και το Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας Αθηνών). Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2016-2017 στο κοινοτικό κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2016-2017 με θέματα που αφορούν την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Άσκηση θεραπευτικού έργου στον οργανισμό ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών) – http://www.okana.gr/  – Άσκηση θεραπευτικού έργου στο Ψυχιατρικό τμήμα Δαφνίου Ξενώνας Πύλη – http://www.psyhat.gr/

Συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια σε συνεργασία με το Yalom Institute USA, σε συνέδρια της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, σε πανεπιστημιακά συνέδρια και σε εκπαιδευτικά προγράμματα Νοσοκομείων (Σισμανόγλειο, Ευαγγελισμός, Δρομοκαΐτειο).

Από το 2014 ασκεί ατομική Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία ενήλικων ως ιδιώτης Ψυχολόγος.