Βιογραφικό

Παναγιώτα Σαμπάλου – Ψυχολόγος MSC

Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία

Συνεργαζόμενο Μέλος ΕΠΕΚΕΙΝΑ - Ψυχαναλυτική Πράξη

Επιστημονικό Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy IARPP)

Βιογραφικό

Κλινική Ψυχολόγος – άσκηση θεραπευτικού έργου στην Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων και Μεταεφήβων.

Ομιλήτρια στο 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας στις 02-03 Οκτωβρίου 2021. Τίτλος Συμποσίου: ‘Διασχίζοντας τον Ωκεανό της Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας’  – https://relationalandgroupsymposium.gr

Μέλος της διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy) –  http://iarpp.net/

Κατέχει  Μεταπτυχιακό Τίτλο στις Κλινικές δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο (CAT) και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Σχεσιακή Ψυχανάλυση (Relational Psychoanalysis) από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας – https://www.relationalgrouptherapy.gr/

Πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος  του ψυχολόγου για όλη την επικράτεια από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Συμμετοχή σε προσωπική ατομική ανάλυση, ομαδική θεραπεία και εποπτεία ως ασκούμενη ψυχολόγος στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας στην Αθήνα. Συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας σε συνεργασία με το Yalom Institute USA.  Συμμετοχή στο Δια-τμηματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εισαγωγής στην Θεωρία και Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (για την οργάνωση του συνεργάζονταν, για ένα χρόνο, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαίτειο και το Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας Αθηνών). Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2016-2017 στο κοινοτικό κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2016-2017 με θέματα που αφορούν την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Άσκηση θεραπευτικού έργου στον οργανισμό ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών) – http://www.okana.gr/  – Άσκηση θεραπευτικού έργου στο Ψυχιατρικό τμήμα Δαφνίου Ξενώνας Πύλη – http://www.psyhat.gr/