Βιογραφικό

Παναγιώτα Σαμπάλου – Ψυχολόγος MSC

Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία

Συνεργαζόμενο Μέλος ΕΠΕΚΕΙΝΑ - Ψυχαναλυτική Πράξη

Επιστημονικό Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy IARPP)

Βιογραφικό

Είμαι κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια. Από το 2014 ασκώ ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων και Μεταεφήβων ως ιδιώτης ψυχολόγος.

Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας IARPP NEW YORK – The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy http://iarpp.net/

Συνεργαζόμενο Μέλος «Επέκεινα – Ψυχαναλυτική Πράξη» https://www.epekeina.gr/

Ομιλήτρια στο 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Σχεσιακής Ψυχανάλυσης 02-03 Οκτωβρίου 2021  https://www.facebook.com/events/877505022725790

Τίτλος συμποσίου: ‘Διασχίζοντας τον Ωκεανό της Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας’ https://relationalandgroupsymposium.gr


  • Μέλος κύκλου, τριετούς διάρκειας, του προγράμματος Επέκεινα – Ψυχαναλυτική Πράξη (2019 – 2022). Σειρά: «Ψυχανάλυση για Ειδικούς». Εξιδικευμένη κατάρτιση της Ψυχαναλυτικής Σκέψης και Πρακτικής μέσω θεωρητικών αναφορών και κλινικών εργαστηρίων. (Πρόγραμμα «Επέκεινα» – Ψυχαναλυτική Πράξη, διευθ/ντής Σάββας Μπακιρτζόγλου).
  • Μέλος του ετήσιου κύκλου 2019 – 2020 στο πρόγραμμα «Εισαγωγή στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πρακτική». Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων τόσο στη φροϋδική μεταψυχολογία όσο και στις λοιπές νεοφρουδικές προσεγγίσεις (θεωρία των Σχέσεων Αντικειμένου, Ψυχολογία του Εαυτού κ.λ.π). Οι εργασίες περιλαμβάνουν την μελέτη των ακρογωνιαίων εννοιών της διεθνούς εξειδικευμένης εργογραφίας και κλινικά εργαστήρια: εποπτεία, παρουσίαση περιπτώσεων σε ψυχοθεραπεία ή ψυχανάλυση.
  • Μέλος του ετήσιου κύκλου ομάδας Μελέτης (2018-2019) με θέμα: «Μεταβίβαση και Αντιμεταβίβαση». Αντικείμενο της συγκεκριμένης ομάδας είναι η εξειδικευμένη μελέτη της θεραπευτικής σχέσης και αλληλεπίδρασης σε πλαίσιο Ψυχοδυναμικής/Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας.

Συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής θεραπείας σε συνεργασία με το Yalom Institute USA καθώς και σε συνέδρια της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, σε Πανεπιστημιακά συνέδρια και σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Νοσοκομείων (Σισμανόγλειο, Ευαγγελισμός, Ο.Κ.Α.Ν.Α και Δρομοκαΐτειο).


Δίπλωμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο (CAT) και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Σχεσιακή Ψυχανάλυση (Relational Psychotherapy/Psychoanalysis) https://relationalgrouptherapy.gr/


Πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου για όλη την επικράτεια από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.